Anh Long

Khởi công 2016
Hoàn thành 2016
Địa chỉ TP.Biên Hòa - Đồng Nai
Khách hàng Anh Long
Hạng mục Nhà Phố
Đầu tư 1.000.000.000