Sadeco villa

Khởi công 2016
Hoàn thành 2016
Địa chỉ Nam Sai Gon
Khách hàng Quận 4
Hạng mục Biệt Thự
Đầu tư 3.500.000/m2